5 nap után…

Kedves Szülők, kedves Tanítványaink!

5 nap telt el az új, tantermen kívüli, digitális tanrend bevezetése óta. Először is szeretném mindenkinek megköszönni azt a komoly és felelősségteljes hozzáállást, amit ennek a rendszernek az elindításában és működtetésében tapasztaltam és tapasztalok a szülők és a tanulók részéről.

Az első hét tapasztalatai alapján szeretnék néhány információt megosztani mindenkivel, ami iránymutatás lehet az elkövetkező hetekben.

  1. Az alapvető kapcsolattartás formája továbbra is a KRÉTA E-napló rendszere marad. Tudom, hogy sokszor túlterhelt, emiatt belassul és nehézkessé teszi a működést. Mégis ennek a rendszernek a használata biztosítja azt, hogy a feladatok később is visszakereshetők lesznek.
  2. A KRÉTA rendszerben a leggyakrabban használt eszköz a Házi feladat modul lett. Itt a pedagógusok rögzítik a különböző tananyagokat, feladatokat, illetve hivatkozásokat rögzíthetnek, ami a tanulót elvezeti a feladathoz. A Házi feladat modulban lehetőség van arra is, hogy a diák ott válaszoljon , vagy ott oldja meg a feladatokat, kérek mindenkit éljen ezzel az egyszerű lehetőséggel.
  3. További kommunikációra van lehetőség az E-ügyintézés modulban, ahonnan leveleket lehet küldeni KRÉTA rendszer használóinak, (igazgató, tanárok, szülők, diákok). Kérem Önöket nyugodtan használják ezt a rendszert is.
  4. A digitális eszközök tárháza jelenleg nagyon sok lehetőséget kínál, a pedagógusok további alkalmazásokat is szeretnének használni ennek azonban vannak technikai feltételeik, (pl. gmail elektronikus levelezési cím) kértem a kollégáimat, hogy ezeket az alkalmazásokat (Google osztályterem, skype, stb.) akkor használják, ha az adott osztály tanulóinak 2/3-a hozzáfér és rendelkezik a szükséges feltételekkel. Ezért kérem Önöket, ha ilyen megkeresést kapnak a pedagógusoktól segítsék a munkájukat azzal, hogy biztosítják gyermekeiknek a szükséges feltételt.
  5. Az új, tantermen kívüli oktatáshoz nem készítettünk új órarendet, ezért arra kértem a kollégáimat, hogy lehetőség szerint abban az időben amikor az adott óra lenne, akkor foglalkozzatok az osztállyal és az adott tanórával. A gyerekektől pedig azt kérem, hogy a tanulást is próbálják az iskolai órarendjükhöz igazítani és lehetőség szerint minden hétköznap foglalkozzanak az iskolai munkával. Ennek megoldásában a szülőknek nagy felelősségük van, alakítsanak ki a gyerekekkel közösen egy napirendet, esetleg heti rendet, így könnyebb lesz otthoni tanulás.
  6. A jövő héttől a készségtantárgyakhoz is kapnak feladatot a gyerekek. (ének, testnevelés, rajz, technika). Kérek mindenkit ezeket a tárgyakat is vegye komolyan, hiszen az érvényes tanévhez ezekre is szükség van.
  7. Az E-naplóban én pontosan nyomom tudom követni ki, mikor lépett be sajnos előfordult, elég nagy számban olyan tanulónk, akik ezen a héten még egyszer sem léptek be a rendszerbe. A jövő hét elején  telefonon fogjuk megkeresni ezeket a gyerekeket és szüleiket, hogy megbeszéljük mi a probléma, felhívjuk figyelmüket a következményekre, ugyanis ebben az új rendszerben is meg lehet bukni azoknak akik semmit nem csinálnak.
  8. A hét elején egy gyors felmérést végeztünk és megállapítottuk, hogy vannak, – nem sokan,- akik semmilyen eszközzel, illetve internet hozzáféréssel nem rendelkeznek. A hétfői megkeresések után ki fog derülni, ki az aki ezen okok miatt nem lépett be, és ki az aki szimplán lusta. A nem trehányságból hiányzóknak megoldásokat fogunk felajánlani.

Kedves Szülők, Gyerekek!

Ez a rendszer hirtelen szakadt ránk és mindenkinek fejtörést, megoldásra váró feladatot és néha kellemetlenséget okoz! Ahhoz, hogy ne kelljen a tanévet megismételni mindenkinek közös erőfeszítésre, felelősségteljes munkára és kitartásra van szüksége.
Ebben a különleges helyzetben a médiákból érkező szűretlen információk olyan szintű szorongást és frusztrációt produkálnak, ami nehezíti az egyébként is újszerű feladatmegoldást. Egy ilyen nehezített pályán kell most keresztüljutnunk, ami csak akkor lehet sikeres, ha minden érintett, szülő, gyerek és pedagógus összefog. Ehhez türelemre, odafigyelésre, mértékletességre, következetességre, és nagyon nagy önfegyelemre van szükség! Kívánom, hogy minden ebben a rendszerben résztevő kolléga, diák és szülő közös erőfeszítése sikeres legyen!

Ehhez kívánok minden diákunknak és családjának nagyon jó egészséget és vigyázzatok magatokra és vigyázzunk egymásra!

Kérem Önöket az észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket, kéréseiket a moraiskolavalko@gmail.com email címre küldjék meg, mindenkinek válaszolni fogunk!

Szigeti István

Intézményvezető

Szóljon hozzá!

©2016 idStudio & SMThemes.com
oldal info: dankahazi.istvan@gmail.com
OM kód: 032382