DOKUMENTUMOK

A VALKÓI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2018/2019-es TANÉV
SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT
PEDAGÓGIAI PROGRAM
HÁZIREND
CSENGETÉSI REND

Nyilatkozatok

Etika, hit- és erkölcstan oktatásban való részvételről
Szülők felügyeleti jog gyakorlásáról
Életvitelszerű tartózkodási helyről

Kötelességek és jogok (2011. évi CXC. törvény)

A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség (27.)
A szülők kötelességei és jogai (42.)
A pedagógusok kötelességei és jogai (35.)

Személyazonosító okmány igénylése kiskorú gyermek számára

Szülőnek szóló tájékoztató
Osztályfőnöki óra/szülői értekezlet keretében ismertetendő tájékoztató

 

VALKÓ KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY

KÖNYVTÁRUNKRÓL
BEIRATKOZÁS
KÖLCSÖNZÉS
HELYBEN HASZNÁLAT
KÖNYVTÁRI HÁZIREND

©2016 idStudio & SMThemes.com
oldal info: dankahazi.istvan@gmail.com
OM kód: 032382